Najnovšie vtipy - 196. strana


Tretí zákon Shamana:
Každý návrh chápu ľudia inak než ten, kto ho predkládá.
Dôsledky:
1. I keď je tvoje vysvetlenie tak jasné, že vylučuje akýkoľvek nesprávný výklad, aj tak sa nájde niekto, kto to pochopí nesprávne.
2. Keď máš istotu, že sa tvôj krok stretne so všeobecným súhlasom, niekomu sa určite páčiť nebude.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky

Základné zákony Murphyho:
Čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí.
Dôsledky:
1. Nič neni tak jednoduché, ako sa to na prvý pohľad zdá.
2. Všetko stojí viac času, než si predpokladal.
3. Ak sa môže niečo pokaziť zo štyroch rôznych príčin a ak sa ti podarí pekne všetky štyri odstrániť, vzápetí sa objaví piata.
4. Keď sa do niečoho dáš, nájde sa niečo, čo musíš urobiť ešte skôr.
5. Príroda nadržuje skrytým chybám.
6. Matka príroda je šlapka.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Ostatné

Základná dilema kvalifikovaného murphológa:
- Optimista sa domnieva, že svet, v ktorom žijeme, je najlepší zo všetkých možných.
- Pesimista sa obáva, že tomu tak skutočne je.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky

Definícia pesimistu:
Pesimista je optimista so skúsenosťami.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Ostatné

Matzova farmakologická definícia:
Liekom nazývame každú látku, ktorá má po naočkovaní myši za následok vedeckú publikáciu.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie O doktoroch

Koitovo-Murphyho veta o nevýhode optimizmu:
Optimista nemôže byť nikdy príjemne prekvapený.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky

Pravdepodobnosť, že chleba spadne na zem namazanou stranou, je priamo úmerná cene koberca.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky

Druhý zákon Shamana:
Keď ide všetko dobre, v najbližšej chvíli sa nutne niečco stane.
Dôsledky:
1. Keď to vypadá, že už to horšie byť nemôže, v najbližšej budúcnosti to bude ešte horšie.
2. Keď se ti zdá, že sa situácia zlepšuje, znamená to, že si niečo nepostrehol.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky

Keď to nejde po dobrom, urob to násilím.
Ak se to zlomí, išlo o vadnú súčiastku.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky

Rozšírený princip Heisenbera:
Z troch parametrov výskumu a vývoje (V+V), ktorými sú cieľ, čas a náklady, sa dajú určiť vždy nanajvýš dva.
Dôsledky:
1. Ak poznáš cieľ a máš stanovenú dobu, neni možné určiť náklady.
2. Ak je jasne určená doba a náklady, tak sa nedá predvídať, koľko zo stanovených cieľov bude možné splniť.
3. Ak bol jednoznačne stanovený cieľ aj potrebná dotácia, tak neni možné predvídať, či a kedy bude úloha splnená.
4. Ak si mal šťastie a dokázal si presne určiť všetky tri parametre, pak si vybočil z rámca V+V.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky