Učiteľka v škole hovorí žiakom:


Učiteľka v škole hovorí žiakom:
- Utvorte vetu so slovom Yeti.
Marienka:
- Yeti je veľký snežný muž.
Janko:
- Yeti žije v horách.
Móric:
- Yeti zima?

pridal dňa 9.2.2010 do kategórie Očami detí