V škole prebieha pracovné vyučovanie.


V škole prebieha pracovné vyučovanie. Učiteľ hovorí o bezpečnosti práce. A uvedie príklad. Išiel chlapec po ulici a spadla mu na hlavu tehla. Chlapec umrel. A raz išlo dievča s prilbou, spadla na ňu tehla a ona sa iba usmiala
a šla ďalej. Ozve sa Móricko:
- Áno, tú poznám, dodnes chodí v prilbe a usmieva sa.

pridal Stefan dňa 19.6.2008 do kategórie Zo školských lavíc