Africký študent sa vracia po


Africký študent sa vracia po štúdiách z Československa. Na letisku sa ho novinári pýtajú, ako sa mu u nás páčilo. Odpovedá lámanou slovenčinou:
Častoslovensko je liehovodemagogický štát so šokalistickým zriadením, fedený Komickou stranou a výstredným výborom v čele s genitálnym nájomníkom Mustafom Rusákom. Nejviac sa mi páčilo to päťročné hospodárské flámovanie. Tento rok sa očakáva v Častoslovensku zvýšenie cestovného ruchu. Je tu totiž sedem divov sveta:
1) Každý má prácu, nie je nezamestnanosť.
2) Aj keď má každý prácu, nikto nič nerobí.
3) Aj keď nikto nič nerobí, plán sa plní.
4) Aj keď sa plán plní, nikde nič nie je.
5) Aj keď nikde nič nie je, dá sa všetko zohnať.
6) Aj keď sa dá všetko zohnať, všade sa kradne.
7) Aj keď sa všade kradne, nikde nič nechýba.
Preto sa mi v Častoslovensku veľmi páčilo a prajem dobré precitnutie po poslednom päťročnom hospodárskom flámovaní.

pridal lol dňa 28.4.2010 do kategórie Národy a národnosti