Slúžim spoluobčanom

Jedného dňa sa stalo, že k holičovi prišiel záhradník, aby sa dal ostrihať. Keď bol hotový, pýtal sa, koľko je dlžný... Holič odpovedal: "Tento týždeň slúžim spoluobčanom, teda nemôžem brať žiadne peniaze." Záhradník poďakoval a opustil holičstvo. Keď holič nasledujúce ráno otváral svoj obchodík, našiel tam 12 ruží s poďakovaním. Na druhý deň prišiel pekár, aby sa dal tiež ostrihať. Po strihaní sa opakovalo to isté. "Slúžim tento týždeň spoluobčanom, nemôžem pripustiť, aby som priijal peniaze, vysvetlil holič. Pekár bol rád a odišiel. Ďalšie ráno, keď holič otváral svoj obchodík,vidí vrecko s 12 rožkami, upečenými do zlatista a s ďakovnou kartou... V ten istý deň sa prišiel ostrihať poslanec parlamentu. Keď chcel platiť, počuje to isté: "Slúžim tento týždeň spoluobčanom, a preto nemôžem vaše peniaze prijať, znelo holičovo vysvetlenie. Poslanec bol milo prekvapený. Poďakoval a odchádzal v povznesenej nálade. Ďalšie ráno, keď chcel holič otvoriť obchod, stálo tam 12 poslancov a všetci sa nechali zdarma ostrihať. .. Milí priatelia, toto je ilustrácia základného rozdielu medzi obyčajnými občanmi a zástupcami štátnej správy, odtrhnutými od reality všedného života, teda tými, ktorí majú viesť našu krajinu!

pridal Lila dňa 15.4.2011