Preklepy

- Dámsky debilátor
- Elvislanec
- Krížiť lúšťovky
- Maternica slovenská
- Stoporený úľ
- Sexuálna úchytka
- Vyvreštím ti budúcnosť
- Mal oči na spodkách
- Nerestné bohatstvo
- Prd sebazáchovy
- Huliaci strojček
- Úchylová päta
- Zemiaky pečené v pohrebe
- Obézna dráha Zeme
- Rádio s buzíkom
- Solárny medveď
- Počítačový vítrus
- Tanečný perkelt
- Zápalková kravička
- Plynová mačka
- Maslový vrah
- Pohrebná hliadka
- Hrejúce rádio
- Svokra divích psov
- Veduci im dal mapu a poslal ich na záchod /východ/

pridal shaman dňa 12.9.2008