Perličky - 3. strana


Princíp pre pacienty:
Ak lekár nazve tvoju chorobu, neznamená to, že vie o čo ide.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky

Tretí zákon Shamana:
Každý návrh chápu ľudia inak než ten, kto ho predkládá.
Dôsledky:
1. I keď je tvoje vysvetlenie tak jasné, že vylučuje akýkoľvek nesprávný výklad, aj tak sa nájde niekto, kto to pochopí nesprávne.
2. Keď máš istotu, že sa tvôj krok stretne so všeobecným súhlasom, niekomu sa určite páčiť nebude.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky

Základná dilema kvalifikovaného murphológa:
- Optimista sa domnieva, že svet, v ktorom žijeme, je najlepší zo všetkých možných.
- Pesimista sa obáva, že tomu tak skutočne je.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky

Koitovo-Murphyho veta o nevýhode optimizmu:
Optimista nemôže byť nikdy príjemne prekvapený.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky

Pravdepodobnosť, že chleba spadne na zem namazanou stranou, je priamo úmerná cene koberca.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky

Druhý zákon Shamana:
Keď ide všetko dobre, v najbližšej chvíli sa nutne niečco stane.
Dôsledky:
1. Keď to vypadá, že už to horšie byť nemôže, v najbližšej budúcnosti to bude ešte horšie.
2. Keď se ti zdá, že sa situácia zlepšuje, znamená to, že si niečo nepostrehol.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky

Keď to nejde po dobrom, urob to násilím.
Ak se to zlomí, išlo o vadnú súčiastku.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky

Rozšírený princip Heisenbera:
Z troch parametrov výskumu a vývoje (V+V), ktorými sú cieľ, čas a náklady, sa dajú určiť vždy nanajvýš dva.
Dôsledky:
1. Ak poznáš cieľ a máš stanovenú dobu, neni možné určiť náklady.
2. Ak je jasne určená doba a náklady, tak sa nedá predvídať, koľko zo stanovených cieľov bude možné splniť.
3. Ak bol jednoznačne stanovený cieľ aj potrebná dotácia, tak neni možné predvídať, či a kedy bude úloha splnená.
4. Ak si mal šťastie a dokázal si presne určiť všetky tri parametre, pak si vybočil z rámca V+V.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky

Zákony aplikované na výrobu prototypov:
1. Prípustné odchýlky sa budú hromadiť jednostranne, aby spôsobily čo najviac problémov pri montáži.
2. Ak sú podľa schémy potrebné súčiastky "x", na sklade budú súčiastky "y".
3. Motor sa začne otáčať na opačnú stranu.
4. Systém zaisťujúcí spoľahlivosť vyradí z prevádzky ostatné systémy.
5. Rychlostný istič chrániací prístroj bude nepoškodený, lebo prístroj zhorí skôr.
6. Chyba sa objaví, až keď skončia záverečné skúšky prístroja.
7. Keď z ochranného krytu vyšróbuješ posledný zo šestnástich šróbov, zistí sa, že bol odmontovaný iný kryt.
8. Keď je kryt upevnený posledným zo šestnástich šróbov, zistí sa, že sa zabudlo dať dovnútra tesnenie.

pridal shaman dňa 2.7.2009 do kategórie Perličky

Kanibalovia chytia trojicu mužov:Slováka,Francúza a Angličana.Náčelník im hovorí:
-Vyberte si ako chcete zomrieť a potom si z vašej kože spravíme kanoe.
Angličan si zoberie nožík povie:
-"Nech žije Anglicko" a zabije sa.
Francúz si zoberie pištoľ dá si je k hlave povie:
-"Nech žije francúzko" a zastrelí sa.
Slovák si zoberie vidličku začne do seba pichať,a celý dokrvavený
s posledných síl hovorí:"A máš po kanoe ty sviňa".

pridal jaydee dňa 7.5.2009 do kategórie Perličky