Učiteľka učí zložené súvetia a


Učiteľka učí zložené súvetia a chce aby deti povedali príklady:
Jožko: Maminka si zoberie penaženku a tašku, pravdepodobne ide do obchodu.
Učiteľka: Správne.
Julka: Otecko si zoberie tašku s jedlom, pravdepodobne ide do roboty.
Učiteľka: Správne.
Móricko: Ku sestre príde učiteľ klavíra, stiahne si nohavice, sestra si
sťiahne gaťky. Pravdepodobne idú srať do klavíra.

pridal lacike dňa 16.8.2013 do kategórie Zo školských lavíc