Sedliak príde do dedinského kostola,


Sedliak príde do dedinského kostola, sadne si a obzerá sa. Keď má začať omša, tak sa ho farár pýta:
- To mám urobiť omšu len pre jedného?
- Nie som veľmi múdry, pán farár, ale keď prídem do chlieva a príde len jedno prasa, tak mu dám najesť.
Farár teda začne s omšou, celkom sa do toho vžije až príliš. O dve hodiny ho sedliak preruší:
- Otče, nie som veľmi múdry, ale viem, že keď príde len jedno prasa k chlieviku, tak mu nedám všetko jedlo.

pridal Lucia dňa 25.1.2012 do kategórie O náboženstvách