Analýza ženy

Žena - chemická analýza...

Prvok: žena
Značka: wo
Objavil: Adam
Atómová hmotnosť: Dohodou prijatá ako 53,6 kg, môže sa pohybovať v rozmedzí 40 - 200 kg
Výskyt: väčšie množstvo vo všetkých mestských oblastiach

Fyzikálne vlastnosti:
1. Povrch zvyčajne pokrytý pomaľovaným filmom.
2. Bod varu nemá, mrzne bez akejkoľvek známej príčiny.
3. Topí sa pri špeciálnom zaobchádzaní.
4. Horká pri nesprávnom použití.
5. Vyskytuje sa v rôznych stavoch od panenského kovu až po bežnú rudu.
6. Poddáva sa pri tlaku aplikovanom na správnych miestach.

Chemické vlastnosti:
1. Výborne priťahuje zlato, striebro a množstvo druhov drahých kameňov.
2. Absorbuje veľké množstvá drahých látok.
3. Môže spontánne explodovať bez predchádzajúceho varovania a bez akejkoľvek známej príčiny.
4. Nerozpustná v kvapalinách, ale jej aktivita sa prudko zvyšuje po nasýtení alkoholom.
5. Spomedzi všetkých človeku známych prvkov najlepšie redukuje peniaze.

Bežné použitie:
1. Dekoratívne účely, obzvlášť v športových autách.
2. Môže byť dobrou pomôckou pri relaxácii.
3. Veľmi efektívne čistidlo.

Testovanie:
1. Čistá vzorka má v prirodzenom stave ružovkastú farbu.
2. V blízkosti kvalitnejšej vzorky sa farba mení na zelenú.

Možné riziko:
1. V neskúsených rukách veľmi nebezpečná.
2. Je nelegálne vlastniť viac ako jednu vzorku, aj keď súčastne možno spravovať viacero, ak sa nachádzajú na rôznych miestach a nedostanú sa navzájom do priameho kontaktu.

Výstraha:
DLHŠIE VYSTAVOVANIE SA ÚČINKOM TOHTO ELEMENTU JE NEBEZPEČNÉ!

pridal lol dňa 7.3.2010